Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů
YourHighestTruth.com komunikuje se stávajícími a potenciálními klienty, investory a širokou veřejností prostřednictvím svého webu YourHighestTruth.com. Toto prohlášení o ochraně soukromí popisuje zásady a postupy týkající se ochrany osobních údajů portálu YourHighestTruth.com, protože se týkají shromažďování a používání informací shromážděných od návštěvníků webu YourHighestTruth.com. YourHighestTruth.com provozuje řadu výzkumných panelů, z nichž každý se řídí zásadami ochrany osobních údajů, které se objevují na webu přiřazeném tomuto výzkumnému panelu.

Ochrana osobních údajů
Ochrana soukromí je zásadním problémem pro každého uživatele internetu a YourHighestTruth.com se zavazuje zajistit, že bude respektováno a zachováno soukromí a důvěrnost návštěvníků tohoto webu. Pokud nám nedáte výslovné svolení, nebudeme za žádnými účely sdílet vaše osobní údaje, jako je jméno, adresa nebo e-mailová adresa, s třetími stranami. Informace shromážděné z vaší aktivity se používají pouze k sestavování anonymních statistik a nelze je identifikovat zpět k žádnému jednotlivci. Registrační informace se používají pro účely ověření, pro zasílání administrativních e-mailů klientům ohledně naší služby a pro zasílání informačních e-mailů potenciálním klientům, investorům a široké veřejnosti, pokud jsou požadovány.

Shromažďování, použití, zveřejňování informací
YourHighestTruth.com o vás neshromažďuje osobně identifikovatelné informace, pokud se nerozhodnete poskytnout nám osobně identifikovatelné informace prostřednictvím online formuláře nebo e-mailové komunikace nebo pokud přistupujete k zabezpečenému obsahu specifickému pro klienta. Cookies používáme k zajištění autorizovaného přístupu k zabezpečenému obsahu specifickému pro klienta. Naše používání cookies je vysvětleno podrobněji níže. Při přístupu k zabezpečenému obsahu specifickému pro klienta jednáte jako zástupce vaší společnosti a vaše interakce s našimi stránkami v této funkci se řídí naší dohodou o vztahu s vaší společností.

Naše stránky také automaticky vytvářejí protokoly týkající se vašich a dalších uživatelských relací na YourHighestTruth.com, jako jsou funkce, které používáte, provedené akce a informace, ke kterým přistupujete. Tyto informace obecně používáme ve statistických a agregovaných formátech k hodnocení efektivity našeho webu a k lepšímu porozumění vašim prioritám a zájmům.

YourHighestTruth.com neprodává, nedistribuuje ani nezveřejňuje vaše osobně identifikovatelné informace shromážděné z YourHighestTruth.com třetím stranám bez vašeho souhlasu. Můžeme však poskytnout informace třetí straně, pokud to vyžaduje zákonný proces, jako je předvolání k soudu nebo příkaz k prohlídce, a v takovém případě vás o zveřejnění upozorníme. Upozorňujeme, že návštěvníci stránek YourHighestTruth.com nejsou povinni nám poskytnout osobně identifikovatelné informace pro použití veřejných oblastí našeho webu. Pokud se chcete dozvědět více o produktech a službách YourHighestTruth.com, můžete nám poskytnout informace, jako je adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Údaje odeslané na YourHighestTruth.com současnými a potenciálními klienty, investory a širokou veřejností budou vymazány v rozumném časovém období poté, co s námi strany přestanou komunikovat nebo požádají o odstranění.

Na našem webu používáme „Custom Audience pixel“ společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). S jeho pomocí můžeme sledovat, co uživatelé dělají poté, co uvidí nebo kliknou na reklamu na Facebooku. To nám umožňuje sledovat účinnost reklam Facebooku pro účely statistiky a průzkumu trhu. Takto shromážděná data jsou pro nás anonymní, což znamená, že nemůžeme vidět osobní údaje jednotlivých uživatelů. Tato data jsou však uložena a zpracována společností Facebook. Facebook může tato data propojit s vaším účtem Facebook a používat je pro své vlastní reklamní účely v souladu s datovými zásadami Facebooku, které najdete na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/. Můžete povolit Facebooku a jeho partnerům umisťovat reklamy na Facebook i mimo něj. Pro tyto účely lze do zařízení také uložit soubor cookie.

Použití cookies
Cookies jsou data uložená na pevném disku uživatele, která obsahují informace o uživateli. V případě zabezpečeného přístupu k obsahu, pokud je vaše společnost klientem YourHighestTruth.com, používáme soubor cookie, který obsahuje vaše přihlašovací údaje, abychom mohli zajistit, aby informace specifické pro klienta byly zabezpečeny před neoprávněným přístupem. Ke sledování přístupu klienta k zabezpečenému obsahu specifickému pro klienta používáme šifrovaný soubor cookie. Tyto cookies se používají pouze k tomuto účelu a jsou určeny k použití pouze naším webem. Upozorňujeme, že tyto soubory cookie můžete zobrazit a odstranit pomocí funkcí vašeho prohlížeče.

Volba a přístup k datům
Jako zástupce vaší společnosti můžete prohlížet a upravovat informace o svém firemním profilu v zabezpečené klientské oblasti našeho webu.

Zabezpečení / integrita dat
YourHighestTruth.com má fyzické, elektronické a manažerské bezpečnostní funkce k ochraně osobně identifikovatelných informací před ztrátou, zneužitím, změnami nebo zničením. Přístup k údajům, které jste poskytli, mají pouze oprávnění zaměstnanci a tento přístup je omezen potřebou. Naši zaměstnanci, kteří mají přístup k údajům, které jste poskytli, se zavázali zachovávat důvěrnost těchto informací.

Děti
YourHighestTruth.com chápe důležitost ochrany soukromí dětí v online interaktivním světě. Tato webová stránka není záměrně zaměřena ani žádána na děti mladší 13 let.

Oznámení o změnách
Pokud podstatně změníme naše postupy při nakládání s osobně identifikovatelnými informacemi, jak je popsáno v tomto prohlášení, upozorníme vás na to zveřejněním změn v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů nejméně 30 dnů před jejich implementací.

Kontaktujte nás
Pokud máte dotazy týkající se našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů, které se týká vašeho používání tohoto webu nebo produktů a služeb YourHighestTruth.com, odešlete dotaz na ochranu osobních údajů na našem kontaktujte nás stránky.