Duchovní síla – co jsou duchovní síly?

Jako lidé máme schopnost ztělesňovat mnoho různých druhů silných stránek. 

Duševní síly, emocionální síly a samozřejmě nejviditelnější fyzická síla.

…ale neslyšíte lidi příliš často mluvit o duchovních silách. 

Co to vlastně znamená být duchovně silný a mít duchovní sílu?

No… tento život přichází s různými věcmi, se kterými se musíme vypořádat a kterým musíme věnovat pozornost.

Jsme zodpovědní za řízení svého vlastního vnitřního světa, zajištění toho, že jsme duševně v pořádku, že máme schopnost sebereflexea také kriticky uvažovat o životních okolnostech a situacích. 

Abychom si zajistili, že si dopřejeme ten správný prostor, abychom byli schopni vnitřně zpracovat naše boje a abychom se mohli napojit na pomoc a asistenci, když ji můžeme potřebovat. 

Musíme se také starat o své fyzické zdraví. 

Ujistěte se, že jíme správné jídlo naši přirozenou povahu, přijímání nezbytných doplňků a preventivních opatření podle potřeby, zapojování se do správného cvičení a zároveň láskyplného mentálního a emocionálního vztahu s naším tělem. 

Přesto na konci dne – když bylo postaráno o všechny hmatatelné věci..

jako zdraví těla...

pohoda mysli…

a naše velmi 3D, ale nezbytné obavy o přežití..

jako jídlo, přístřeší, pohodlí a naše schopnost věnovat se volným aktivitám atd.

Kde se bere důležitost našeho duchovního zdraví?

Přichází až poté, co bylo postaráno o všechny ostatní věci?

Přichází před těmito věcmi?

Nebo je možná ještě velmi složitě vetkán do tkaniny všech ostatních věcí života – vždy tak jemně, jako nuance všeho, co je, podporuje potenciál toho, co může být, co by mohlo být, co teprve přijde.

Všudypřítomné všechno pod tím vším

Všudypřítomné všechno pod tím vším

Uvnitř je přítomna další vrstva nás samých…

Základem všech vnějších věcí, do kterých musíme vložit svůj čas a energii. 

A to je naše spojení s naším duchovním zdravím. 

Naše duchovní zdraví. 

Náš vnitřní svět a všechny jeho vrstvy, které jsou vždy přítomné v CELÉM životě…

 

Přes porody… úmrtí… výhry… ztráty… příliv a odliv…

Je to věc, která je tu vždy neustále prostupující… skrz to všechno.

Můžeme si tedy položit otázku – kolik energie a pozornosti věnujeme tomuto aspektu nás?

Je to jedna z nejpodstatnějších a nejpodstatnějších věcí, kterou musíme nejen uznat, ale také pěstovat a aktivně pěstovat. 

Protože je tak jemný a jemný, tak rafinovaný a většinu času neviditelný – můžeme se mu snažit vyhnout nebo ignorovat, že tam vůbec je.

Ale to samo o sobě je rozhodně snazší říci nebo myslet, než zažít.

Přemýšlejte o tom ...

jak často dostáváme věci, které chceme...

práce…

vztah…

splněný cíl…

a přesto stále cítíme pocit prázdnoty.

Nemusí to nutně znamenat, že jsme nevděční nebo že nemůžeme být spokojeni…

vůbec ne. 

Obvykle to znamená, že je v nás hlubší část…

hlubší aspekt sebe sama…

hledání hlubšího pocitu naplnění...

hlubší část nás, hledající spojení s naší duchovní silou.

Jaké jsou tedy některé duchovní síly?

Jaké jsou tedy některé duchovní síly?

Mít silný základ duchovní síly je to, co vás dostane přes těžké časy v životě…

Když se věci začnou dít jinak, než jsme očekávali – a život se začne obracet…

když snášíme zklamání a výzvy...

když čelíme zkouškám a soužení...

Tehdy jsme testováni.

Vyzkoušeno, jak hlouběji můžeme věřit.

Vyzkoušeno, jak hluboko si dokážeme vytvořit stabilní vnitřní základ bez ohledu na to, co se děje navenek. 

Vyzkoušeno, jak se vlastně podporujeme při hraní karet, které nám jsou rozdány.

Bez ohledu na to, jak ruka vypadá.

Jaké jsou tedy některé duchovní silné stránky, které by pro nás bylo důležité pěstovat a pěstovat?

Stát se odolným..

Stát se odolným..

Já vím, nikdo CHCE bojovat a snášet těžkosti...

Nikdo nechce zažít výzvu za výzvou... že?

Nikdo nechce, aby ho potkávaly překážky za překážkou. 

 

 

Ale pokud se máme všichni ve svých životech zamyslet zpět, do doby, kdy jsme byli na těch místech a v těch prostorech v čase...

Mohli bychom také vidět, že zpětně byly tyto časy skvělými časy příležitostí a expanze. Jo, možná to nebylo nejjednodušší…

ale díky těmto zkušenostem víme, že my jako jednotlivci můžeme v životě projít téměř čímkoli. 

A věci, které jsme předtím zažili, nám obecně slouží jako příležitost, abychom se mohli nejen učit, ale také budovat odolnost, když pokračujeme na naší vlastní životní cestě – riskovat, abychom zažili odměny s vědomím, že budeme schopni vytrvat a pokračovat v tom, co už tolikrát neudělali.

Cvičení adaptability…

Cvičení adaptability…

Být přizpůsobivý je to, co nám umožňuje skutečně jet na každé vlně, kterou nám život může chtít představit. 

Protože odlivy a toky života jsou nepopiratelné.

Jak často se stane něco úplně jiného, ​​než jste čekali, že to dopadne?

Docela často – že?

To neznamená, že nebudeme schopni získat věci, po kterých naše srdce touží... budeme.

Jde jen o to, že jak může vypadat drasticky jinak, než jak by si naše mysl představovala.

Můžeme si tak často mylně myslet, že jsme na špatné cestě, když jsme ve skutečnosti jen přesměrováni na jiný způsob – ten, který přesahuje to, co naše mysl považuje za správnou cestu. 

A to je také – dobře!

Být přizpůsobivý je to, co nám umožňuje překalibrovat a přehodnotit podle tajemného, ​​ale přirozeného toku života, jak je nám přítomen. 

Být přizpůsobivý je to, co vám umožňuje najít různé způsoby, jak dělat věci, což umožňuje větší otevřenost možností, což nám mnohokrát umožňuje přístup k většímu potenciálu, než jsme si dříve dokázali představit.

Cvičení otevřenosti…

Cvičení otevřenosti…Otevřenost nám umožňuje vzdát se jakýchkoli přísných očekávání, jak si myslíme, že bychom měli vypadat/dělat/být, jak by podle nás měli vypadat/dělat/být ostatní a jak si myslíme, že by měl život vypadat, dělat a být. .

Umožňuje nám být a o něco propustnější, o něco méně sevřené a mnohem přijatelnější věcí, které nemůžeme ovlivnit, což je často docela hodně. 

Přesto nás to nakonec přivádí k vědomí toho, co můžeme ovládat. 

 

 

Což jsme my sami

Otevřenost nám umožňuje zůstat otevření těm našim aspektům, částem já, o kterých ještě ani nevíme. 

Hrdina, král, královna, matka, otec, verze nás, s nimiž se ještě nesetkáme.

Namísto toho, abychom zůstali tak pevně fixováni na konkrétní identitu – tím, že zůstaneme otevření, si dovolíme více snadno se transformovat do verze nás samých, která je vrozená ve svém vlastním rozvíjení.

Najděte své centrum a zůstaňte s ním ve spojení.

Najděte své centrum a zůstaňte s ním ve spojení.

To je tak neuvěřitelná, mocná duchovní síla. 

Schopnost spojit se se svým středem – nebo ne – může skutečně způsobit nebo zlomit tolik zkušeností, se kterými se v životě musíme setkat. 

Hlavně ty náročnější. 

Mít schopnost se spojit s naším centrem znamená mít schopnost se napojit hluboký vnitřní referenční bod, který nám umožňuje být hluboce spojeni s něčím jiným...

něco přítomnějšího…

konzistentní…

a spolehlivý…

Spíše než pomíjivé věci, které bychom mohli často připoutat a které jsou mimo nás, 

zůstat hluboce spojeni se svým středem znamená, že máme schopnost být přítomni hlubokou, vnitřní pravou částí sebe sama, navzdory vnějším okolnostem. 

To není dobré jen pro náš vlastní pocit bezpečí a zdraví…

ale také pro naši schopnost nejúčinněji interagovat a zapojit se do toho, co se nám děje navenek.

Když za všech okolností a situací udržujeme spojení s naším centrem, zajišťujeme také, že máme pevný referenční bod, ze kterého se můžeme zapojit – což je ten rozdíl. 

Být ve spojení s naším centrem nám také umožňuje více riskovat a riskovat, aniž bychom se příliš starali o to, abychom byli v rozmaru všech věcí, které se mohou stát navenek.

Pokud byste chtěli pracovat s posvátnými léky, o kterých je známo, že podporují jednotlivce, aby se hlouběji spojili sami se sebou – podívejte se na naše krásná útočiště zde.

Být schopen vidět z vyššího rozsahu.

Být schopen vidět z vyššího rozsahu.

Někdy je v životě jednodušší než nemít tunelové vidění. 

Mít tak úzký rozsah vize, že snadno ztratíme realitu velkého obrazu, kterou si sami představujeme. 

Mít oči a soustředit se na jednu jedinou věc, na kterou zapomínáme… 

zapomeňte, proč jsme se rozhodli být tam, kde jsme…

proč jsme zvolili cestu, po které jdeme...

 

 

 

proč jsme se vůbec rozhodli udělat tu věc pro začátek.

Důvod je obvykle větší než jednoduchá, téměř světská věc, kterou bychom mohli udělat, když jsme na cestě k našim cílům. 

To je důvod, proč je pro nás tak důležité, abychom zajistili, že si vezmeme okamžiky – oddálit a vidět větší obrázek.

Být ochoten vidět sebe a své životní okolnosti – z větší perspektivy. 

Abychom si tu a tam vzali trochu místa, abychom se dostali do našeho hlubšího a většího, proč.

Pohled z ptačí perspektivy může pomoci vylepšit naši motivaci a způsob, jakým vydáváme energii.

Umožňuje nám přejít od starostí a starostí o maličkosti – k zakotvení a ukotvení vyšší perspektivou toho, proč děláme to, co děláme. 

Vidět větší obrázek nám také umožňuje mnohem více přijmout a pochopit, když narazíme na jakékoli životní škytavky a výzvy. 

Přijetím této perspektivy budeme mít celkově více trpělivosti, soucitu a porozumění.

větší obrázek nám pomáhá sledovat to, na čem skutečně záleží.

Podpora vlastní individuace…

Podpora vlastní individuace…Ano, samozřejmě, Pod tím vším. Všichni jsme skutečně jedno. 

Jedno vědomí podporující základní základ všeho, co je. 

A – abychom skutečně přispěli k naší cestě…

k našemu účelu…

k tomu, co jsme zde na této planetě jako jednotlivci dělat…

 

Pro naši duchovní sílu je tak důležité – abychom také ztělesňovali a pěstovali svou duchovní suverenitu. 

To znamená, že jsme plně spojeni s tím, kdo jsme – se svými silnými a slabými stránkami, našimi dary, talenty a zdrojem našich spouštěčů, a to způsobem, který nám skutečně umožňuje udržet si silný individuální pocit sebe sama, který nás podporuje v životní volby, rozhodnutí a činy, které podnikáme. 

Být jedinečnou individualizovanou bytostí znamená, že máme silné duchovní spojení se svým vyšším já – aspektem našeho vědomí, který intuitivně zná nejvyšší rozhodnutí a pravdy, které si můžeme připsat.

Věci, které podporují váš pocit propojení.

Věci, které podporují váš pocit propojení.

Spojení je taková implicitní potřeba pro všechny lidi. 

I když jste rádi sami a myslíte si, že připojení vlastně nepotřebujete.

Pokud dokážete zírat do telefonu celé hodiny – stále hledáte spojení. 

Spojení se stimulací. Spojení se zábavou. Spojení s něčím mimo vás. 

A pěstování zdravého spojení je tak zásadní součástí duchovní síly. 

Spojení s našimi přáteli a rodinou. Spojení s našimi mazlíčky. Spojení s naším záměrem. Spojení s pocitem něčeho většího, než jsme my sami. 

Spojení s Bohem. Spojení s vyšším vědomím. 

Přistihnete se, že často hledáte vědomý, záměrný prostor a místo, kde byste zažili hlubší pocit spojení?

Máme celou síť členů naší globální komunity, kteří jsou také na cestě hledat hlubší smysl pro spojení – pokud byste chtěli být součástí této komunity, podívejte se na ně zde. 

A pokud byste osobně zažili hlubší pocit spojení – neváhejte se podívat na naše posvátné kurzy rostlinné medicíny zde.

Vidíte, jak důležité je mít a pevný pocit duchovní síly

To je jen několik způsobů, jak tuto energii ztělesnit.

Jaké jsou další duchovní síly, které jste si museli vypěstovat a které zde nebyly dříve zmíněny?

Jaké duchovní síly již máte – na který jste možná zapomněli, dokud jste si nepřečetli toto?

Posílám milost, vzpomínku na vaši suverenitu a hluboký přístup k vaší duchovní síle.

[Pokračování příště…]

V nejhlubší službě a modlitbě, ze Síly Všeho JÁ JSEM,
Trinity de Guzman a vaše nejvyšší pravda

 

naše vize

PS – Dárek pro vás

Až po vás klikněte zde a připojte se k našemu e-mailovému seznamu, okamžitě dostanete své první bezplatné video e-mailem.

Uvidíte také, že sdílíme Živě, Osobně, Shamanic Rebirth Retreats zde v Mexiku.

Odkládejte přihlášku na tento ústup, dokud neobdržíte všechna 4 videa…

Na konci je něco speciálního, co oceníte, než se přihlásíte.

Uvidíme se tam!

srdce modlit se srdce

"Modlím se za cestu před tebou." Ať dostanete vše, co chcete a potřebujete, na nejhlubší úrovni svého srdce a duše“

NABÍDKY
Poslední příspěvky

Přidat komentář