Πώς προσδιορίζετε τον πραγματικό πλούτο;

Ζούμε σε μια κοινωνία, και σε μια παγκόσμια κουλτούρα συνολικά, που, τουλάχιστον τα τελευταία εκατοντάδες χρόνια (και από ευρύτερο πεδίο αν λάβουμε υπόψη την έννοια της ιεραρχίας) ευνόησε τον υλισμό και το χρήμα έναντι των περισσότερων άλλων πραγμάτων, όπως π.χ. υγεία, ψυχική, σωματική και πνευματική ευεξία και τα πιο απλοϊκά πράγματα όπως η φύση και τα διαφορετικά…