Wniebowstąpienie 5D: Nawigacja w procesie przebudzenia

W tym poście na blogu omówimy wniebowstąpienie 5D w oparciu o Materiał Ra / Prawo Jednej Księgi.

Będziemy badać różne poziomy świadomości znane jako „gęstości”, proces przebudzenia i podróż do poszerzania własnej istoty. 

Sugeruje to Prawo jednego materiału zmiana wniebowstąpienia 5D ma miejsce w skali globalnej teraz. 

Wielu wierzy, że ludzkość jest w trakcie przechodzenia z 3. gęstości do 4. gęstości (4D) i ostatecznie do 5. gęstości (5D). 

Mówi się, że ta zmiana jest częścią większego procesu duchowej ewolucji, który ma miejsce w całym wszechświecie.

Co to jest wniebowstąpienie 5D i jak może rozszerzyć twoją świadomość?

Czym jest Wniebowstąpienie 5D i jak może poszerzyć Twoją świadomość

Od tej boskiej chwili uważa się, że istnieje w sumie siedem gęstości lub poziomów egzystencji, z których każdy reprezentuje określony etap duchowego wzrostu i wznoszenia się w procesie przebudzenia.

Wiadomo, że świadomość 5D tworzy wyższy poziom świadomości i głębsze zrozumienie tego, jak wszystko jest ze sobą powiązane, znane również jako gęstość mądrości i wglądu.

To wniebowstąpienie wyznacza punkt spotkania gęstości formy i wyższego zrozumienia.

Mówi się, że w tej gęstości jednostki mają większe zrozumienie siebie, siebie nawzajem i swojego połączenia z wszechświatem. 

Mówi się również, że mają zwiększoną zdolność manifestowania i rozumienia prawdziwej natury rzeczywistości.

Kiedy ktoś osiąga etap wznoszenia się 5D, jest to ostatnia gęstość przed osiągnięciem przez jednostkę „bramy do inteligentnej nieskończoności”, która jest punktem całkowitej jedności ze stwórcą, gęstością, w której jednostka będzie mogła połączyć się ze stwórcą.

Jaka jest różnica między gęstością a wymiarami? Czy to nie to samo?

różnica między gęstością a wymiarami

Gęstość odnosi się do poziomu rozwoju duchowego i poszerzania świadomości, jaki osiągnął dana osoba. 

Z drugiej strony wymiar odnosi się do liczby kierunków, w których obiekt lub system może się poruszać lub mierzyć, przy czym istnieją trzy wymiary przestrzeni i jeden wymiar czasu.

Postęp gęstości jest zgodny z postępem wymiarów, z których każdy ma inną perspektywę rzeczywistości w proces przebudzenia.

Od 3D do 4D do 5D: wyjaśnienie różnych gęstości

Poniżej znajduje się opis gęstości rozszerzającej się świadomości w proces przebudzenia:

Co to jest 3D?

Trzecia gęstość jest opisana jako gęstość wyboru i polaryzacji, gdzie jednostki skupiają się przede wszystkim na swoich ciałach fizycznych, świecie materialnym, jak również na ideologiach „to i tamto”.

Uważa się, że mamy ograniczoną świadomość łączności wszystkich rzeczy w tej gęstości, ponieważ jesteśmy zajęci sobą i ego.

Co to jest 4D?

Czwarta gęstość jest opisana jako gęstość miłości i zrozumienia, gdzie mówi się, że jednostki mają głębszą świadomość wzajemnych powiązań wszystkich rzeczy i myślą, że ta świadomość ma większą zdolność do manifestowania się. 

W tej gęstości istoty zaczynają skupiać się na kolektywie i lepiej rozumieć siebie i jego połączenie z wszechświatem. 

Ta gęstość jest również powiązana z procesem przebudzenia, kiedy jednostki zaczynają dostrzegać iluzje 3. gęstości i rozumieć prawdziwą naturę rzeczywistości.

Co to jest 5D?

Piąta gęstość jest opisana jako gęstość mądrości lub światła, gdzie mówi się, że jednostki mają podwyższony poziom świadomości i głębszą ekspansję natury rzeczywistości. 

Zaczynają opanowywać energetyczne częstotliwości wzajemnego połączenia, światła i miłości.

Mówi się, że w tej gęstości jednostki osiągnęły stan jedności ze stwórcą i mają dostęp do wyższego poziomu zrozumienia i świadomości.

Ta gęstość jest również związana z rozszerzaniem się świadomości, ponieważ jednostki przekroczyły ograniczenia ego i poszerzyły swoje rozumienie siebie i swojego połączenia z wszechświatem.

Jak możesz przejść do procesu przebudzenia 5D

Jak możesz przejść do procesu przebudzenia 5D

Aby przejść z 3. do 4. i 5. gęstości, musicie być gotowi przejść przez proces przebudzenia ewolucji duchowej. 

To nie zawsze jest wygodne.

Wymaga życia w chwili obecnej, podejmowania ryzyka, głębokiego oddania się przemianie i przyjmowania każdego wyzwania na swojej ścieżce jako daru, a nie przeszkody.

Mówi się, że proces ten obejmuje serię duchowych testów i wyzwań, które mają pomóc ci wyjść poza swoje ego i utożsamić się z wyższą jaźnią. 

Po pomyślnym ukończeniu tych wyzwań możesz zacząć tańczyć i bawić się w 5D z wyższym poziomem zrozumienia i świadomości.

Proces zmiany 5D następuje stopniowo w miarę upływu czasu, kiedy pracujecie nad ewolucją duchową i przezwyciężeniem iluzji 3. i 4. gęstości. 

Nawigacja 5D Ascension Symptomy Proces przebudzenia

Nawigacja 5D Objawy wniebowstąpienia procesu przebudzenia

Wszechświat przechodzi obecnie okres transformacji, w wyniku czego osoby na Ziemi również doświadczają zmian w sobie.

Niektórzy mogą odczuwać fizyczne, emocjonalne i mentalne objawy wniebowstąpienia 5D, co może być mylące lub przytłaczające. 

Niektóre z tych objawów mogą obejmować:

Objawy fizyczne takie jak bóle głowy, zmęczenie, bóle mięśni i objawy grypopodobne zaczynają się nasilać, często myląc cię i myśląc, że coś jest nie tak. 

Objawy te mogą być spowodowane przystosowaniem się organizmu do zwiększonej energii i wibracji, które są związane z procesem wznoszenia się 5D.

 

Objawy emocjonalne takie jak niepokój, rozpacz i wyczerpanie emocjonalne są powszechne.

Objawy te mogą być spowodowane przestarzałymi wzorcami emocjonalnymi, a przekonania, które już Ci nie służą, mogą być przyczyną tych objawów.

Możesz mieć wrażenie, że nie rozpoznajesz już osoby, którą widzisz w lustrze. 

Jest to niezbędny krok w procesie, gdy zaczynasz ucieleśniać lżejszą wersję siebie.

Objawy duchowe takie jak wyraziste sny i wizje, synchronizacje i zwiększone poczucie intuicji zaczynają zalewać twoją rzeczywistość. 

Symptomy te mogą być spowodowane twoim zwiększonym połączeniem ze sferą duchową i twoją podwyższoną świadomością wzajemnych powiązań wszystkich rzeczy.

Może się okazać, że ludzie i działania, w które byłeś zaangażowany, nie są już zgodne z twoim obecnym stanem bycia. 

Jest to naturalna część procesu wznoszenia się 5D, gdy ewoluujecie i wzrastacie, a nowe doświadczenia i połączenia będą bardziej zgodne z waszymi wyższymi wibracjami.

Objawy psychiczne takie jak dezorientacja, dezorientacja i trudności z koncentracją mogą być niepokojące. 

Objawy te mogą być spowodowane uwolnieniem starych systemów przekonań i trudnych wzorców mentalnych, które już nie służą twojej duszy.

Wielu doświadcza uczucia „gdzie jest dom?”. Jakby twoja obecna rzeczywistość nie była już domem. 

Może to być powszechne uczucie podczas procesu wznoszenia się 5D, gdy wasza duchowa podróż zmierza w kierunku jedności ze źródłem stworzenia. 

Choć może się to wydawać końcem podróży, w rzeczywistości jest to nowy początek. 

Objawy sensoryczne może zwiększyć wrażliwość na światło, słuch, smak, zapach i wzrok. 

Na początku może to wydawać się niewygodne, ponieważ zauważasz na świecie wiele niepokojących rzeczy, ale wkrótce ten postęp twoich zmysłów pomoże ci ogarnąć nową rzeczywistość, która staje się dostępna. 

Ważne jest, aby pamiętać, że każdy doświadcza unikalnych objawów, a ich nasilenie i czas trwania mogą się różnić.

Podczas tego procesu możesz znaleźć się w trudnych okolicznościach, które odzwierciedlają twoje najgorsze niepokoje.

Ale pamiętaj, że twoja dusza poprowadziła to doświadczenie, aby wspierać twój wzrost i ewolucję.

Twoja energia jest równoważona przez ten proces.

Twoim zadaniem jest znaleźć spokój pośród tych trudności i ważne jest, aby pamiętać, że twoja dusza nie doprowadziłaby cię do tego doświadczenia, gdybyś nie był na to gotowy.

Miej zaufanie do swoich umiejętności, aby znieść objawy wniebowstąpienia 5d i wyjść silniejszym i bardziej świadomym siebie.

Prawdopodobnie pewnego dnia spojrzysz wstecz z wdzięcznością, widząc, jak ukształtowało cię to w osobę, którą się stałeś.

Narzędzia i techniki poszerzania świadomości i przygotowania do wniebowstąpienia 5D

Liczne techniki i narzędzia mogą przyspieszyć proces przebudzenia wzniesienia 5D.

Oto garść, która pomoże wam rozpocząć proces poszerzania waszej świadomości i wznoszenia się do piątej gęstości:

  • Możesz uspokoić swój umysł i ustanowić silniejsze połączenie z rozszerzającą się świadomością, która jest dla ciebie dostępna poprzez regularną praktykę medytacja. 
  • Możesz poprawić swoje połączenie z chwilą obecną, uwalniając fizyczne napięcie i bariery mentalne za pomocą różnych form To joga ciała i palców, która . 
  • Ludzi o podobnych poglądach można znaleźć m.in społeczność w różnych rekolekcje i spotkania, podczas których możesz także odkryć wgląd i wielu szczerych towarzyszy, którzy pomogą ci w tej trwającej całe życie podróży. 
  • Trzymając dziennik swoich myśli, uczuć i doświadczeń, możesz ułatwić uwolnienie mentalnych i emocjonalnych przeszkód i stać się bardziej świadomym swoich wewnętrznych wzorców. 
  • Praktyka wdzięczność może pomóc Ci poczuć się bardziej swobodnie i być zadowolonym, pomagając Ci skupić się na tym, co masz, a nie na tym, czego nie masz. 
  • Bycie z służba innym może być również dobrym sposobem na poszerzenie świadomości, ponieważ wymaga przesunięcia uwagi z jednostki na kolektyw. 
  • Spędzanie czasu na świeżym powietrzu w Natura pomaga złagodzić napięcie i stres, a także ponownie dostosować cię do poprzednich kodów źródłowych tworzenia. 
  • Częstotliwość twojego umysłu i ciała może się zmieniać podczas słuchania podnoszących na duchu i harmonizujących muzyka. 
  • Inny oddychania Techniki mogą pomóc ci uspokoić ducha i pomóc w odpuszczeniu rzeczy, które już cię nie odżywiają.

Czy jesteś gotowy, aby przejść do piątego wymiaru?

Mam szczerą nadzieję i modlę się, aby ten blog pomógł ci dowiedzieć się więcej o wniebowstąpieniu 5D, procesie przebudzenia i różnych poziomach poszerzania świadomości i nie mogę się doczekać spotkania z tobą w naszym ostatnim rekolekcje gdzie nasze podobnie myśląca społeczność gromadzi i eksploruje głębię tych niesamowitych tematów.

Niech techniki i narzędzia podniosą Twoją świadomość, wspomogą Cię 5d objawy wniebowstąpienia,  i przygotuj się na nieuchronne przejście na 5D.

W najgłębszej służbie i modlitwie, z Siły Wszystkiego JESTEM,
Trinity de Guzman i Twoja najwyższa prawda

 

nasza wizja

PS – Prezent dla Ciebie

Po ciebie kliknij tutaj i dołącz do naszej listy e-mailowej, natychmiast otrzymasz swój pierwszy bezpłatny film e-mailem.

Zobaczysz również, że udostępniamy na żywo, osobiście, Szamańskie rekolekcje odrodzenia w Meksyku.

Powstrzymaj się z aplikowaniem na to odosobnienie, aż otrzymasz wszystkie 4 filmy…

Na końcu jest coś wyjątkowego, co docenisz przed złożeniem wniosku.

Do zobaczenia tam!

serce modlić się serce

„Modlę się o podróż przed wami. Obyś otrzymał wszystko, czego chcesz i potrzebujesz, na najgłębszym poziomie twojego serca i duszy”

OFERUJE
NAJNOWSZE WPISY

Komentarz