Ucieleśnienie boskiej męskiej energii wesprze transformację naszej planety.

Wszyscy możemy uzdrawiać i ewoluować do wyższego potencjału, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo, poprzez zrozumienie i ucieleśnienie boskiej męskiej energii. 

Dowiedz się, jak to zrobić w tym artykule. 

Przeżyliśmy wiele pokoleń ludzkości na tej planecie.

Ery cywilizacji – innowacje, postęp, zmiany i ewolucja. 

Jednak historycznie – kiedy patrzymy na większość cywilizacji hierarchicznych, możemy zauważyć wszechobecną nierównowagę w podzbiorze kultur i tradycji…

Pewien brak równowagi między płciami, rolami i odpowiadającymi im oczekiwaniami każdego z nich. 

Należy pamiętać, że terminy „energia męska” i „energia kobieca” niekoniecznie odnoszą się do płci – zamiast tego odnoszą się do cech, a z bardziej szczegółowej perspektywy odnoszą się do dynamiki, w której porusza się energia i waha się. 

Z bardziej historycznej perspektywy – możemy zobaczyć, jak patriarchalne kultury i tradycje mogły mieć bardzo specyficzną manifestację i ucieleśnienie męskiej energii. 

Jeden wywodzi się z miejsca władzy, autorytetu i kontroli, niekoniecznie uznając równowagę między bardziej kobiecymi aspektami natury, intuicją i potencjalną harmonią między płciami, kulturami, rasami itp. 

Patrząc na to wstecz – widzimy rodzaj wyzwań i zniszczeń, które zostały spowodowane przez tego rodzaju męski paradygmat energetyczny będący na czele struktur władzy. 

Pozbawianie kobiet władzy, wykorzystywanie dzieci i dziesiątkowanie natury – wszystkie aspekty sposobu, w jaki niezrównoważona męska energia przejmowała władzę w ciągu ostatnich kilku stuleci. 

Powrót boskiej męskości 

Wśród całego zamętu i chaosu – budzi się także coś innego w naszych indywidualnych jaźniach, a także w całym zbiorowości.

Jest to transformacja i ewolucja – od niezrównoważonej, niezintegrowanej energii męskiej do zintegrowanej, boskiej energii męskiej. 

Jak wspomniano wcześniej – to wykracza poza samą płeć – ale jest w niej również zawarte. 

Ta zmiana obejmuje nie tylko zmianę perspektywy, ale także wewnętrzną przemianę. Zmiana, którą teraz postrzegamy i angażujemy się w nasze życie, zmiana w sposobie, w jaki odnosimy się do siebie nawzajem, naszych rodzin, naszych społeczności, a ostatecznie – w tym, jak odnosimy się do siebie. 

Boska męskość mieszka w każdym z nas – a boska męska energia może być ucieleśniona i urzeczywistniona w tym, kim jesteśmy i we wszystkim, co robimy. 

Czy jesteś ciekawy, w jaki sposób ta energia może manifestować się w tobie na różne sposoby? 

Czy zastanawiasz się, które aspekty boskiej męskości możesz ucieleśniać lub nie?

Możesz przeczytać więcej o tym, jak boska męska energia manifestuje się na bardziej osobistym i indywidualnym poziomie tutaj.

Boska Męskość służy jako Obrońca

Jednym z aspektów boskiej męskiej energii jest służenie jako obrońca. 

Ta energia obrońcy może manifestować się poprzez granice. 

Posiadanie silnych i zdrowych granic dla nas samych, dla naszych rodzin, dla naszej społeczności – i dla całego życia. 

W tym przyroda. 

Boska męska energia rozumie znaczenie troski i ochrony przyrody i jej dzieci. 

Ucieleśnienie tej energii rozumie, że pochodzimy z natury – i że też do niej wracamy. 

Może spojrzeć z szerszej perspektywy i zrozumieć, że przyroda służy jako żywotny i ważny zasób dla całej ludzkości. 

A co najważniejsze, dzięki tej większej perspektywie, boska męskość rozumie, jak ważne jest, aby natura, służąc jako matka, była otoczona troską i ochroną. 

Nasze połączenie ze światem roślin i światem przyrody pozwala na większy zakres zrozumienia, dlaczego tu jesteśmy i jaki jest nasz większy cel jako jednostki i jako zbiorowości. 

Jeśli chciałbyś pogłębić swój związek ze światem przyrody i mieć możliwość zrozumienia tego celu na głębszym poziomie – sprawdź nasze rekolekcje medycyny świętych roślin tutaj

A jeśli chcesz nawiązać kontakt z innymi podobnie myślącymi osobami, które szukały i szukają tego samego – koniecznie to zrób dołącz do naszej globalnej społeczności.

Boska Męskość jako Święty Wojownik

Tak jak boska męskość chroni – tak samo broni, a nawet walczy, jeśli i kiedy trzeba.

Chociaż nie jest to walka, która pochodzi z miejsca ego, które musi coś udowodnić, lub z miejsca przemocy dla samej przemocy.

Ta ekspresja boskiej męskiej energii pochodzi ze świadomości właściwego czasu i odpowiedniego miejsca do walki – wraz z wiedzą dokładnie, o co walczyć. 

Motywy sprawiedliwości społecznej, ochrony środowiska i pokojowych protestów pojawiają się, gdy myślimy o tym, jak mógłby wyglądać wojownik i zdrowy wojownik o boskiej męskiej energii. 

Energia ta wykorzystuje swoją siłę, moc, integralność i wrażliwość do walki w słusznej sprawie.

 

Boska męskość jako katalizator załatwiania spraw

Oczywiście proces tworzenia wraz z przepływem koncepcji i pomysłów wymaga również ambicji i zapału, aby wprowadzić rzeczy w stan rozwoju, dojrzewania i spełnienia.

Oznacza to, że trzeba coś zrobić, aby dzieło się urzeczywistniło – gdy przechodzi od myśli do formy.

Boska męska częstotliwość energetyczna jest w stanie okiełznać i ukierunkować swój wewnętrzny ogień jako ucieleśnienie, aby napędzać energię, która podejmuje działania, zna kroki i tworzy strukturę, dzięki której rzeczy mogą się manifestować w naszej rzeczywistości. 

Możesz w ten sposób zobaczyć, jak ważne jest, aby każdy z nas, kreatywnych ludzi, mógł okiełznać i opanować tę energię, aby tworzyć, robić i realizować wszystkie nasze marzenia i pomysły kierowane sercem w formę. 

Bycie honorowym w uczciwości i odpowiedzialności

Boska męska energia rozumie, że nie ma czegoś takiego jak doskonałość. 

I że każdy odważny krok, który podejmujemy, każde ryzyko, które podejmujemy, i każdy wybór, jakiego dokonujemy rzeczywiście ma swój własny rodzaj konsekwencji. 

Z tego miejsca świadomości – boska męska energia jest w stanie rozpoznać rzeczywistość przepływu działań, a z kolei wkroczyć do miejsca własności, osobistej odpowiedzialności i konsekwentnej świadomości możliwości poprawy. 

Oznacza to, że są w stanie przeprosić, kiedy jest to stosowne, przyznać się do wszelkich błędów lub wpadek, które mogły się wydarzyć, a także być w stanie i chcieć przyjąć konstruktywną informację zwrotną na temat tego, jak mogą się poprawić, aby aby umożliwić możliwość dopuszczenia innego potencjalnego wyniku do przodu. 

Uznanie i akceptacja wrażliwości

Kiedy patrzymy na to, co się wydarzyło z bardziej kolektywnej perspektywy – widzimy, jak pojęcie uczuć i tych innych, głębszych, bardziej emocjonalnych uczuć, aż do ostatnich lat nie doczekało się odpowiedniej przestrzeni do wyrażenia. 

Boska męska energia w pełnym wcieleniu – jest w stanie zrozumieć wrażliwość jako siłę, w przeciwieństwie do postrzegania jej jako słabości. 

Chcę przekazać, że w tym kontekście wrażliwość nie jest równoznaczna z byciem „bez lęku” lub „bez obrony”. 

Wrażliwość jest ucieleśnieniem bycia tak zakorzenionym we własnej sile i odporności, że jesteśmy w stanie być surowi, uczciwi i prawdziwi – bez troski, a nawet z częstotliwością, która pozwoliłaby na negatywny wpływ świata zewnętrznego przez udostępnianie luki w zabezpieczeniach. 

Jest to zdolność do utrzymywania wielu warstw siebie – w naszej własnej istocie. 

I możliwość dzielenia się z tego miejsca naszą prawdą, naszymi uczuciami, naszą ekspresją i głębszymi częściami naszej istoty z tymi, którym ufamy – wiedząc, że prawda pozwoli na większe połączenie, a także pozwoli na szansę na transformację poprzez naszą rzeczywistość.

Przywracanie równowagi

Kiedy przechodzimy zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo od niezintegrowanej męskości do boskiej męskości – zobaczymy efekt falowania zachodzący w wielu aspektach naszego życia. 

Hiper-napędzana, zorientowana na cel koncentracja zmniejszy się i stanie się bardziej zrównoważona dzięki takim rzeczom, jak uczenie się, jak być, kultywowanie inteligencji emocjonalnej i spędzanie większej ilości czasu na kreatywnych dążeniach i rozwijaniu naszych więzi oraz kultywowaniu zdrowych relacji. 

Nie będzie chodziło o to, ile drzew można wyciąć, żeby zbudować konstrukcje, ile można mieć mocy, czyj samochód będzie większy itp. 

To nie znaczy, że to się już nie wydarzy, kropka.

Ale im bardziej każda jednostka skupia się na kulminacji boskiej męskiej energii w sobie – tym większa, że ​​jej ekspansja nastąpi również w kolektywie.


W najgłębszej służbie i modlitwie, z Siły Wszystkiego JESTEM,

Trinity de Guzman i Twoja najwyższa prawda

 

nasza wizja

PS – Prezent dla Ciebie

Po ciebie kliknij tutaj i dołącz do naszej listy e-mailowej, natychmiast otrzymasz swój pierwszy darmowy film przez e-mail.

Zobaczysz również, że udostępniamy na żywo, osobiście, Szamańskie rekolekcje odrodzenia w Meksyku.

Powstrzymaj się z aplikowaniem na to odosobnienie, aż otrzymasz wszystkie 4 filmy…

Na końcu jest coś wyjątkowego, co docenisz przed złożeniem wniosku.

Do zobaczenia tam!

serce modlić się serce

„Modlę się o podróż przed wami. Obyś otrzymał wszystko, czego chcesz i potrzebujesz, na najgłębszym poziomie twojego serca i duszy”

OFERUJE
NAJNOWSZE WPISY

 

Komentarz