Blogg

Hur bestämmer du verklig rikedom?

Vi lever i ett samhälle, och en global kultur överlag, som åtminstone under de senaste hundra åren (och från ett vidare perspektiv om vi tar begreppet hierarki i beaktande) har gynnat materialism och pengar framför det mesta annat, som t.ex. hälsa, mentalt, fysiskt och andligt välmående, och de mer enkla sakerna som naturen och det annorlunda...