5D Ascension: Navigera i uppvaknandeprocessen

I det här blogginlägget kommer vi att diskutera 5D-uppstigning baserat på Ra Material / Law of One Book.

Vi kommer att utforska de olika nivåerna av medvetande som kallas "densiteter", uppvaknandeprocessen och resan för att expandera ditt eget väsen. 

The Law of One-materialet antyder det 5D-uppstigningsskiftet sker på global skala just nu. 

Många tror att mänskligheten är i färd med att flytta från den 3:e densiteten till den 4:e densiteten (4D) och så småningom till den 5:e densiteten (5D). 

Denna förändring sägs vara en del av en större process av andlig evolution som pågår i hela universum.

Vad är 5D Ascension och hur kan det utöka ditt medvetande?

Vad är 5D Ascension och hur kan det expandera ditt medvetande

Från och med detta gudomliga ögonblick, tror man att det finns totalt sju tätheter, eller nivåer av existens, som var och en representerar ett specifikt stadium av andlig tillväxt och uppstigning i uppvaknandeprocessen.

5D-medvetande är känt för att skapa en högre nivå av medvetenhet och en djupare förståelse av hur allt är sammankopplat, även känt som tätheten av visdom och insikt.

Denna uppstigning markerar mötespunkten mellan formens tätheter och högre förståelse.

Vid denna täthet sägs individer ha en större förståelse för jaget, varandra och deras koppling till universum. 

De sägs också ha en ökad förmåga att manifestera och förstå verklighetens sanna natur.

När man når stadium av 5D-uppstigning är det den sista tätheten innan individen når "porten till intelligent oändlighet" vilket är punkten för total enhet med skaparen, tätheten där individen kommer att kunna smälta samman med skaparen.

Vad är skillnaden mellan densiteter och dimensioner? Är de inte samma sak?

skillnad mellan densiteter och dimensioner

Densitet hänvisar till nivån av andlig utveckling och expanderande medvetenhet som en individ har nått. 

Dimension, å andra sidan, hänvisar till antalet riktningar i vilka ett objekt eller system kan röra sig eller mätas med det finns tre dimensioner av rymd och en dimension av tid.

Densiteternas utveckling är i linje med utvecklingen av dimensioner, var och en med olika verklighetsperspektiv i uppvaknande process.

Från 3D till 4D till 5D: En förklaring av de olika densiteterna

Följande är en beskrivning av tätheterna av expanderande medvetande i uppvaknande process:

Vad är 3D?

Den 3:e densiteten beskrivs vara tätheten av val och polaritet, där individer i första hand är fokuserade på sina fysiska kroppar, den materiella världen, såväl som "det och det" ideologier.

Vi anses ha begränsad medvetenhet om kopplingen mellan alla saker i denna täthet eftersom vi är upptagna av jaget och egot.

Vad är 4D?

Den 4:e densiteten beskrivs som tätheten av kärlek och förståelse, där individer sägs ha en djupare medvetenhet om alla tings sammanlänkning och trodde att denna medvetenhet, har en större förmåga att manifestera. 

I denna täthet börjar varelser fokusera på kollektivet och få en större förståelse för jaget och dess koppling till universum. 

Denna täthet är också relaterad till uppvaknandeprocessen, då individer börjar se igenom illusionerna av den 3:e tätheten och förstår verklighetens sanna natur.

Vad är 5D?

Den 5:e densiteten beskrivs som visdomens eller ljusets täthet, där individer sägs ha en förhöjd nivå av medvetenhet och en djupare expansion av verklighetens natur. 

De börjar bemästra de energetiska frekvenserna av sammankoppling, ljus och kärlek.

I denna täthet sägs individer ha nått ett tillstånd av enhet med skaparen och ha tillgång till en högre nivå av förståelse och medvetenhet.

Denna täthet är också relaterad till expanderande medvetande, eftersom individer har överskridit egots begränsningar och har utökat sin förståelse av jaget och sin koppling till universum.

Hur du kan gå in i 5D-uppvaknandeprocessen

Hur du kan gå in i 5D-uppvaknandeprocessen

För att gå från den 3:e till 4:e densiteten och den 5:e densiteten måste du vara villig att gå igenom en uppvaknande process av andlig evolution. 

Det här är inte alltid bekvämt.

Det kräver att du lever livet i nuet, att du tar chanser, att du har ett djupt engagemang för att transformera och att du anammar varje utmaning på din väg som en gåva, inte ett hinder.

Denna process sägs involvera en serie andliga tester och utmaningar som är designade för att hjälpa dig att gå bortom ditt ego och identifiera dig med ditt högre jag. 

När du väl har klarat dessa utmaningar kan du börja dansa och spela i 5D med en högre nivå av förståelse och medvetenhet.

Processen med 5D-skiftet sker gradvis över tiden, när du arbetar för att utvecklas andligt och övervinna illusionerna av den 3:e och 4:e tätheten. 

Navigering 5D Ascension Symtom på Uppvaknande process

Navigera i 5D Ascension Symtom på uppvaknandeprocessen

Universum genomgår för närvarande en transformativ period, och som ett resultat upplever individer på jorden också förändringar inom sig själva.

Vissa kan känna fysiska, känslomässiga och mentala 5d-uppstigningssymtom, vilket kan vara förvirrande eller överväldigande. 

Några av dessa symtom kan inkludera:

Fysiska symtom såsom huvudvärk, trötthet, muskelvärk och influensaliknande symtom börjar öka, vilket ofta förvirrar dig att tro att något är fel. 

Dessa symtom kan orsakas av kroppens anpassning till den ökade energin och vibrationerna som är förknippade med 5D-uppstigningsprocessen.

 

Känslomässiga symtom såsom ångest, förtvivlan och känslomässig utmattning är vanliga.

Dessa symtom kan orsakas av föråldrade känslomönster och övertygelser som inte längre tjänar dig kan vara orsaken till dessa symtom.

Det kan kännas som om du inte längre känner igen personen du ser i spegeln. 

Detta är ett nödvändigt steg i processen när du börjar förkroppsliga en lättare version av dig själv.

Andliga symptom som livliga drömmar och visioner, synkroniteter och en ökad känsla av intuition börjar översvämma din verklighet. 

Dessa symtom kan orsakas av din ökade anslutning till den andliga sfären och din ökade medvetenhet om alla tings sammanlänkning.

Du kanske upptäcker att de människor och aktiviteter du brukade vara involverad i inte längre stämmer överens med ditt nuvarande tillstånd. 

Detta är en naturlig del av 5D-uppstigningsprocessen när ni utvecklas och växer, och de nya upplevelserna och anslutningarna kommer att vara mer i linje med er högre vibration.

Psykiska symtom som förvirring, desorientering och koncentrationssvårigheter kan vara oroande. 

Dessa symtom kan orsakas av frigörandet av gamla trossystem och svåra mentala mönster som inte längre tjänar din själ.

Många upplever känslan av "var är hemma?". Som om din nuvarande verklighet inte längre känns som hemma längre. 

Detta kan vara en vanlig känsla under 5D-uppstigningsprocessen när din andliga resa når mot enhet med skapelsens källa. 

Även om det kan verka som slutet på en resa, är det faktiskt en ny början. 

Sensoriska symptom kan öka din känslighet för ljus, hörsel, smak, lukt och syn. 

Till en början kan detta kännas obehagligt eftersom du märker många saker i världen som är störande, men snart kommer detta framsteg av dina sinnen att hjälpa dig att omfamna den nya verkligheten som blir tillgänglig. 

Det är viktigt att komma ihåg att alla kommer att uppleva unika symtom och att deras svårighetsgrad och längd kan variera.

Under denna process kan du befinna dig i utmanande omständigheter som återspeglar din värsta oro.

Men kom ihåg att din själ har väglett denna upplevelse för att stödja din tillväxt och utveckling.

Din energi balanseras genom denna process.

Din uppgift är att finna lugn mitt i denna svårighet, och det är viktigt att komma ihåg att din själ inte skulle ha lett dig mot denna upplevelse om du inte var redo för det.

Ha förtroende för dina förmågor att uthärda 5d-ascensionssymtomen och framträda starkare och mer självmedveten.

Du kommer förmodligen att se tillbaka en dag med tacksamhet och se hur det format dig till den person du har blivit.

Verktyg och tekniker för att expandera medvetandet och förbereda för 5D Ascension

Många tekniker och verktyg kan påskynda 5D-uppstigningsuppvaknandet.

Här är en handfull som hjälper dig att börja processen med att expandera ditt medvetande och stiga upp till den femte densiteten:

  • Du kan lugna ditt sinne och etablera en starkare koppling till det expanderande medvetandet som är tillgängligt för dig genom att regelbundet öva meditation. 
  • Du kan förbättra din koppling till nuet genom att släppa fysiska spänningar och mentala barriärer med hjälp av olika former av yoga. 
  • Du kan hitta likasinnade i samfundet på olika retreats och sammankomster där du också kan upptäcka insikter och många hjärtliga följeslagare för att hjälpa dig på denna livslånga resa. 
  • Genom att behålla en tidskriften av dina tankar, känslor och upplevelser kan du underlätta frigörandet av mentala och känslomässiga hinder och bli mer medveten om dina inre mönster. 
  • Övningen av tack kan hjälpa dig att känna dig mer tillfreds och nöjd genom att hjälpa dig att fokusera på det du har snarare än det du inte har. 
  • Att vara av service till andra kan också vara ett bra sätt att utöka ditt medvetande eftersom det kräver att du flyttar ditt fokus från individen till det kollektiva. 
  • Tillbringa tid utomhus i naturen hjälper till att lindra spänningar och stress, samt att anpassa dig till de tidigare källkoderna för skapandet. 
  • Ditt sinne och kropps frekvens kan förändras medan du lyssnar på upplyftande och harmoniserande musik. 
  • Olika andas tekniker kan hjälpa dig att lugna din själ och stödja dig i att släppa saker som inte längre ger dig näring.

Är du redo att transcendera till den 5:e dimensionen?

Det är mitt uppriktiga hopp och min bön att den här bloggen har hjälpt dig att lära dig mer om 5D-uppstigning, uppvaknandeprocessen och de olika nivåerna av expanderande medvetande och ser fram emot att se dig i vår senaste retreats där vår likasinnade gemenskap samlar och utforskar djupet av dessa häpnadsväckande ämnen.

Må teknikerna och verktygen höja ditt medvetande, stödja dig med 5d uppstigningssymptom,  och förbereda dig för den förestående 5D-övergången.

I djupaste tjänst och bön, från styrkan av allt jag ÄR,
Trinity de Guzman och din högsta sanning

 

vår vision

PS – En present till dig

När du har klicka här och gå med i vår e-postlista, får du omedelbart din första gratis video via e-post.

Du kommer också att se att vi delar Live, In-Person, Shamanic Rebirth Retreats här i Mexiko.

Vänta med att ansöka om denna retreat tills du får alla fyra videorna...

Det är något speciellt i slutet som du kommer att uppskatta innan du ansöker.

Vi ses där!

hjärta ber hjärta

"Jag ber för resan framför dig. Må du få allt du vill och behöver, på den djupaste nivån av ditt hjärta och din själ”

ERBJUDANDEN
SENASTE INLÄGGEN

Lägg till kommentar