Andlig styrka – vad är andlig styrka?

Andlig styrka - vad är andlig styrka?

Vi har förmågan som människor att förkroppsliga många olika slags styrkor. 

Mentala styrkor, känslomässiga styrkor och naturligtvis den mest uppenbara fysiska styrkan..

…men man hör inte folk prata alltför ofta om andliga styrkor. 

Vad innebär det egentligen att vara andligt stark och att ha andliga styrkor?

Tja... det här livet kommer med olika saker som vi måste ta itu med och ägna vår uppmärksamhet åt.

Vi är ansvariga för att hantera vår egen inre värld, se till att vi är mentalt sunda, att vi har förmågan att självreflektera, samt tänka kritiskt angående livsförhållanden och situationer. 

För att säkerställa att vi ger oss själva rätt utrymme för att internt kunna bearbeta våra kamper, och att ansluta till hjälp och assistans när vi kan behöva det. 

Vi måste också hantera vår fysiska hälsa. 

Se till att vi äter rätt mat för vår naturliga läggning, ta nödvändiga kosttillskott och förebyggande åtgärder vid behov, ägna sig åt rätt träning och samtidigt ha en kärleksfull mental och känslomässig relation med våra kroppar. 

Men i slutet av dagen – när alla påtagliga saker har tagits om hand..

som kroppens hälsa...

sinnets välmående...

och våra mycket 3d men nödvändiga överlevnadsbekymmer..

som mat, tak över huvudet, komfort och vår förmåga att ägna sig åt roliga aktiviteter etc.

Var kommer betydelsen av vår andliga hälsa in?

Kommer det efter att alla andra saker har skötts?

Kommer det före dessa saker?

Eller kanske är det mer så mycket intrikat vävt in i tyget av alla andra livssaker – aldrig så försiktigt, som en nyans av allt som är, vilket stödjer potentialen för vad som kan vara, vad som kan vara, vad som ännu kommer.

Det ständigt närvarande allt under det hela

Det ständigt närvarande allt under det hela

Det finns ett annat lager av oss själva inom...

Underliggande allt det yttre som vi måste lägga vår tid och energi på. 

Och detta är vår koppling till vår andliga hälsa. 

Vårt andliga välbefinnande. 

Vår inre värld och alla dess lager som alltid är närvarande genom hela livet...

 

Genom förlossningarna... dödsfallen... segrar... förlusterna... ebb och flod...

Det är det som alltid finns här ständigt genomträngande... genom hela det hela.

Så vi kan fråga oss själva – hur mycket energi och uppmärksamhet ger vi denna aspekt av oss?

Det är en av de mest vitala och väsentliga sakerna som vi inte bara måste erkänna, utan också främja och aktivt odla. 

Eftersom det är så subtilt och nyanserat, så raffinerat och för det mesta osynligt – kan vi försöka undvika det, eller ignorera att det ens finns där.

Men det i och för sig är definitivt lättare sagt eller tänkt än att uppleva.

Tänk på det…

hur ofta får vi de saker vi vill ha...

jobbet…

förhållandet…

uppfyllt mål...

och ändå känner vi fortfarande en känsla av tomhet.

Det betyder inte nödvändigtvis att vi är otacksamma eller att vi inte kan vara nöjda...

inte alls. 

Det brukar bara betyda att det finns en djupare del av oss...

en djupare aspekt av mig själv...

söker efter en djupare känsla av tillfredsställelse...

en djupare del av oss som söker en koppling till vår andliga styrka.

Så vad är några andliga styrkor?

Så vad är några andliga styrkor?

Att ha en stark grund av andlig styrka är det som kommer att ta dig igenom de svåra tiderna i livet...

När saker och ting börjar bli annorlunda än vi förväntat oss – och livet börjar ta en vändning...

när vi utstår besvikelser och utmaningar...

när vi står inför prövningar och vedermödor...

Det är då vi testas.

Testat i hur mycket djupare vi kan lita på.

Testat i hur djupt vi kan skapa en stabil inre grund för oss själva oavsett vad som händer på det yttre. 

Testade i hur vi faktiskt stödjer oss själva i att spela de kort som vi får.

Oavsett hur handen ser ut.

Så vilka är några andliga styrkor som det skulle vara viktigt för oss att vårda och odla?

Blir tålig..

Blir tålig..

Jag vet, ingen vill att kämpa och uthärda svårigheter...

Ingen vill uppleva utmaning efter utmaning efter utmaning... eller hur?

Ingen vill mötas av hinder efter hinder. 

 

 

Men om vi alla ska reflektera tillbaka i våra liv, till när vi var på de platserna och de där utrymmena i tiden...

Vi kanske också kan se att i efterhand, dessa tider var fantastiska tider av möjligheter och expansion. Ja, det kanske inte var det lättaste...

men på grund av dessa upplevelser vet vi att vi som individer kan ta oss igenom nästan vad som helst i livet. 

Och de saker som vi tidigare har upplevt tjänar i allmänhet som en möjlighet för oss att inte bara kunna lära oss, utan också bygga motståndskraft när vi fortsätter på vår egen livsväg – att ta riskerna för att uppleva belöningen med vetskapen om att vi kommer att vara kunna hålla ut och fortsätta från att ha gjort så många gånger tidigare.

Öva anpassningsförmåga...

Öva anpassningsförmåga...

Att vara anpassningsbar är det som gör att vi verkligen kan rida på varje våg som livet kanske vill presentera oss för. 

Eftersom livets ebbar och flöden är obestridliga.

Hur ofta blir något helt annorlunda än du hade förväntat dig att det skulle bli?

Ganska ofta – eller hur?

Detta betyder inte att vi inte kommer att kunna få de saker som våra hjärtan vill ha... vi kommer att göra det.

Det är bara att hur av det kan se drastiskt annorlunda ut än vad våra sinnen kanske hade föreställt sig att det skulle se ut.

Vi kan så ofta av misstag tro att vi är på fel väg när vi egentligen bara omdirigeras till ett annat sätt - ett sätt som går utöver vad vårt sinne tror är det rätta sättet. 

Och det är också – okej!

Att vara anpassningsbar är det som gör att vi kan omkalibrera och omvärdera i enlighet med det mystiska, men ändå naturliga flödet av livet som det är närvarande för oss. 

Att vara anpassningsbar är det som gör att du kan hitta olika sätt att göra saker på, vilket möjliggör mer öppenhet av möjligheter, många gånger ger oss tillgång till en större potential än vi tidigare kunnat föreställa oss.

Öva öppenhet...

Öva öppenhet...Öppenhet tillåter oss att släppa alla snäva förväntningar på hur vi tror att vi ska se ut/göra/vara, hur vi tycker att andra ska se ut/göra/vara och hur vi tycker att livet ska se ut, göra och vara. .

Det tillåter oss att vara en lite mer genomsläpplig, lite mindre sammandragen och mycket mer accepterande av de saker som vi inte kan kontrollera, vilket ofta är en hel del. 

Ändå leder detta till slut oss till medvetenheten om vad vi kan kontrollera. 

 

 

Vilket är vi själva

Öppenhet låter oss vara öppna för de aspekterna av oss, de delar av jaget, som vi inte ens vet om ännu. 

Hjälten, kungen, drottningen, modern, fadern, versionerna av oss som vi ännu inte har stött på.

Istället för att vara så starkt fästa vid en viss identitet – genom att vara öppna tillåter vi oss mer lätt förvandlas till den version av oss själva som är medfödd i sin egen utveckling.

Hitta ditt center och håll dig ansluten till det.

Hitta ditt center och håll dig ansluten till det.

Detta är en sådan otrolig, kraftfull andlig styrka. 

Att ha förmågan att ansluta till ditt centrum – eller inte, kan verkligen göra eller bryta så många av de upplevelser som vi måste möta i livet. 

Speciellt de mer utmanande. 

Att ha en förmåga att ansluta till vårt centrum innebär att ha en förmåga att ansluta till en djup inre referenspunkt som gör att vi kan vara djupt kopplade till något annat.

något mer närvarande...

konsekvent…

och pålitlig...

Snarare än de flyktiga saker som vi ofta fäster vid som är utanför oss själva, 

att vara djupt kopplade till vårt centrum innebär att vi har förmågan att vara närvarande med en djup, inre sann del av oss själva, trots yttre omständigheter. 

Detta är inte bara bra för vår egen känsla av säkerhet och välbefinnande...

men också för vår förmåga att mest effektivt interagera och engagera sig i det som händer oss externt också.

När vi bibehåller vår koppling till vårt centrum under alla omständigheter och situationer, säkerställer vi också att vi har en solid referenspunkt för oss att engagera oss från – vilket gör stor skillnad. 

Att vara ansluten till vårt center ger oss också möjlighet att ta fler risker och chanser utan att vara alltför bekymrade över att vara insatta i alla de saker som kan hända externt.

Om du vill arbeta med heliga mediciner som är kända för att stödja individer att nå djupare kontakt med sig själva – kolla in våra vackra retreater här.

Att kunna se från ett högre omfattning.

Att kunna se från ett högre omfattning.

Ibland är det lättare än att inte ha tunnelseende i livet. 

Att ha ett så snävt perspektiv att vi lätt förlorar den övergripande verkligheten som vi själva föreställer oss. 

Att ha våra ögon och vårt fokus på en enda sak som vi glömmer... 

glöm varför vi valde att vara där vi är...

varför vi valde den väg vi är på...

 

 

 

varför vi ens bestämde oss för att göra det till att börja med.

Vanligtvis är anledningen större än den enkla, nästan vardagliga sak, som vi kan behöva göra samtidigt som vi engagerar oss på vägen mot våra mål. 

Det är därför det är så viktigt för oss att se till att vi tar ögonblick – att zooma ut och se helheten.

Att vara villig att se oss själva och våra livsförhållanden – ur ett större perspektiv. 

Att ta lite utrymme då och då för att ta del av vårt djupare, och större, varför.

Att se från detta fågelperspektiv kan hjälpa till att förfina vår motivation och hur vi producerar vår energi.

Det låter oss gå från att oroa oss och vara oroliga över de små sakerna – till att vara förankrade i och förankrade av ett högre perspektiv på varför vi gör det vi gör. 

Att se den större bilden ger oss också mycket mer acceptans och förståelse när vi stöter på någon av livets hicka och utmaningar också. 

Genom att anta detta perspektiv kommer vi att ha mer tålamod, medkänsla och förståelse överlag..

eftersom den större bilden hjälper oss att hålla ett öga på vad som verkligen betyder något.

Stödja din egen individ...

Stödja din egen individ...Ja självklart, Under det hela. Vi är verkligen alla ett. 

Ett medvetande som stöder den underliggande grunden för allt som är. 

Och – för att verkligen bidra till vår väg...

till vårt syfte...

till vad vi är här för att göra på denna planet som individer...

 

Det är så viktigt, för vår andliga styrkas skull – för oss att också förkroppsliga och odla vår andliga suveränitet. 

Detta innebär att vi är helt kopplade till vem vi är – våra styrkor och svagheter, våra gåvor, talanger och källan till våra triggers, på ett sätt som verkligen tillåter oss att hålla oss till en stark individualiserad självkänsla för att stödja oss i livsvalen, besluten och de handlingar vi vidtar. 

Att vara en unik individualiserad varelse betyder att vi har en stark andlig koppling till vårt högre jag – den aspekt av vårt medvetande som intuitivt känner till de högsta besluten och sanningarna för oss att tillskriva.

Sakerna som stöder din känsla av att känna sig ansluten.

Sakerna som stöder din känsla av att känna sig ansluten.

Att ansluta är ett sådant implicit behov för alla människor att uppleva. 

Även om du gillar att vara ensam och tror att du faktiskt inte behöver anslutning.

Om du kan stirra på din telefon i timmar åt gången - söker du fortfarande anslutning. 

Anslutning till stimulering. Anslutning till underhållning. Anknytning till något utanför dig själv. 

Och att odla en hälsosam anslutning är en så viktig del av andlig styrka. 

Anslutning till våra vänner och familj. Anslutning till våra husdjur. Koppling till vårt syfte. Koppling till en känsla av något större än oss själva. 

Anslutning till Gud. Anslutning till ett högre medvetande. 

Upplever du att du ofta letar efter ett medvetet, avsiktligt utrymme och plats för att uppleva en djupare känsla av anknytning?

Vi har ett helt nätverk, medlemmar av vår globala gemenskap, som också är på väg att söka en djupare känsla av anknytning – om du vill vara en del av denna gemenskap, kolla in dem här. 

Och om du skulle uppleva en djupare känsla av anknytning personligen – kolla gärna in våra retreater för helig växtmedicin här.

Ser du hur viktigt det är att ha en solid känsla av andlig styrka

Det här är bara några av sätten att förkroppsliga denna energi.

Vad är några andra andliga styrkor som du har varit tvungen att odla som inte har nämnts tidigare här?

Vilka andliga styrkor har du redan – som du kanske har glömt bort tills du läste detta?

Sänder nåd, ett minne av din suveränitet och djup tillgång till din andliga styrka.

[Fortsättning följer…]

I djupaste tjänst och bön, från styrkan av allt jag ÄR,
Trinity de Guzman och din högsta sanning

 

vår vision

PS – En present till dig

När du har klicka här och gå med i vår e-postlista, får du omedelbart din första gratis video via e-post.

Du kommer också att se att vi delar Live, In-Person, Shamanic Rebirth Retreats här i Mexiko.

Vänta med att ansöka om denna retreat tills du får alla fyra videorna...

Det är något speciellt i slutet som du kommer att uppskatta innan du ansöker.

Vi ses där!

hjärta ber hjärta

"Jag ber för resan framför dig. Må du få allt du vill och behöver, på den djupaste nivån av ditt hjärta och din själ”

ERBJUDANDEN
SENASTE INLÄGGEN

Lägg till kommentar